AGRICULTURE DEPARTMENT-IN SERCHHIP-AH NLUP SEM


Serchhip, 19th February, 2015: Vawiinchawhmadar 11:00 khan Agriculture Department, Serchhip District chuanFIAC Hall, Agriculture Complex, New Serchhip-ah NLUP 2nd Phase hnuaiaSerchhip I, II, III, IV, V, New serchhip, KeitumlehBungtlanga Oil Palm leh Sugarcane (Fu) trade thlangtutehnenahtanpuina sum hnuhnungber (last installment) semnahunbuatsaih a ni a, Dr. C.Lalzarliana, Director (CH), Agriculture Department chuankhuallianniin he hun hi a hmanpui.

Khuallianhian NLUP beneficiary tefuihnathusawiin NLUP atanghianSawrkarinChhungkaweizawnnangialnghetsiamsak a tum thuleh NLUP tobullehkalphungtechianglehzualasawifiahnahun a hmang a, Pu Lalrinliana, Joint Director, NLUP Agriculture Department Nodal Officer leh Pu Lawmkima, MCS, Nodal Officer, NLUP, Serchhip District ten thusawinahunhmangin beneficiaries tehmalakdan tur lehthilpawimawh dang inhrilhfiah nan hunhman a ni.

Vawiina NLUP 2nd Phase hnuaia Oil Palm leh Sugarcane (Fu) trade thlangtutehnenatanpuina sum (last installment) pekdanchuhetiang hi a ni :

1. Serchhip – I : 12 beneficiaries
2. Serchhip – II : 9 beneficiaries
3. Serchhip – III : 31 beneficiaries
4. Serchhip – IV : 11 beneficiaries
5. Serchhip – V : 1 beneficiaries
6. New Serchhip : 2 beneficiaries
7. Keitum : 48 beneficiaries
8. Bungtlang : 66 beneficiaries
TOTAL : 180 beneficiaries

Beneficiaries te hi Department Official ten an hnathawhte a hmunahkalin an endiksakvekhnu ah hnathawk that e chutanpuinapekchauh an ni a, Oil Palm trade thlangtutehianRs. 40,000/- theuhdawngin, Sugarcane (Fu) trade thlangtutehianRs. 28,000/- theuh an dawng a, tanpuina sum hi beneficiary te bank account ah theuhthusak an ni a, vawiinahvekhiankhawhranghrangahtanpuina sum hi semchhunzawmmek a nibawk. Beneficiary te hi Actual Payee Receipt (APR) lehintiamkamna sign tirnghal an ni a, hemi rualhiantanpuina sum an dawn hmangahna an thawhdan tur kaihhruainalehkha a chhutchhuahpektheuh an ni bawk.

Vawiin NLUP seminkhawm hi Pu James Lalsiamliana, DAO, Serchhip District in a kaihruai a, Pu ZokhumaVarte, SDAO in lawmthusawina in hun a khar a ni.

Source: DIPR, Serchhip